Auteurs- en merkenrecht

De striping is merken- en auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is door de Staat voorbehouden. De Staat der Nederlanden is eigenaar van het auteursrecht en​ derden mogen dan ook geen gebruik maken van de striping zonder goedkeuring van de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) houdt in opdracht van de Minister van JenV toezicht op de uitvoering van de striping en treedt handhavend op bij verkeerd en/of oneigenlijk gebruik. 

Branchespecifieke huisstijl

Een branchespecifieke huisstijl is een samenvoeging van diverse (beschermde) onderdelen zoals striping, logo's en teksten. Deze combinatie valt ook onder het auteursrecht en is per variant beschreven. De enige juiste wijze van beplakken wordt vastgelegd in de door het IFV te verstrekken tekening. De tekening is bindend.

Definitie huisstijl

Onder huisstijl wordt verstaan: het totaal van aan te brengen onderdelen van de vastgestelde huisstijlen van aangewezen hulpverleningsdiensten dat in de montagevoorschriften voor huisstijl voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd te worden, op een transportmiddel dat conform de geldende huisstijl van bestickering is voorzien, dan wel moet worden voorzien.

Op deze website kunnen geautoriseerde gebruikers alle informatie vinden die nodig is om transportmiddelen die bij officiële hulpverleningsdiensten in gebruik zijn, in de juiste uitvoering en op de juiste manier van striping te voorzien.