Definitie

De veiligheidsregiohuisstijl wordt als volgt gedefinieerd: het totaal aan aangebrachte onderdelen dat in het montagevoorschrift Huisstijl OOV-diensten wordt benoemd, inclusief de branchespecifieke toevoeging aan het montagevoorschrift, op de in deze voorschriften voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd, op een transportmiddel dat van de Veiligheidsregio-huisstijl moet worden voorzien.

Primaire striping

Bij de veiligheidsregiohuisstijl wordt uitsluitend gebruik gemaakt van primaire striping. De primaire striping mag uitsluitend worden aangebracht op voertuigen die optische en geluidssignalen hebben en mogen gebruiken. De huisstijl is bedoeld voor voertuigen die binnen een veiligheidsregio een brancheoverstijgende functie of gecombineerde functie vervuld voor ketenpartners.

Zowel het montagevoorschrift als de officiële stripingtekeningen kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier op deze site.

Geautoriseerde gebruikers

Het gebruik van de veiligheidsregiohuisstijl is uitsluitend voorbehouden aan de benoemde doelgroep. Overige aanvragen zijn ter beoordeling van het IFV in samenspraak met de Raad Directeuren Veiligheidsregio.