Definitie 

Reddingsbrigadehuisstijl wordt als volgt gedefinieerd: het totaal aan aangebrachte onderdelen dat in het montagevoorschrift Huisstijl OOV-diensten wordt benoemd, inclusief de branchespecifieke toevoeging aan het montagevoorschrift, op de in deze voorschriften voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd, op een transportmiddel dat van de reddingsbrigadehuisstijl moet worden voorzien.

Primaire striping

Bij reddingsbrigadehuisstijl wordt uitsluitend gebruik gemaakt van primaire striping. De primaire striping mag uitsluitend worden aangebracht op voertuigen welke optische en geluidssignalen hebben en mogen gebruiken.

Zowel het montagevoorschrift als de officiële striping tekeningen kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier op deze site.

Geautoriseerde gebruikers

Het gebruik van de reddingsbrigadehuisstijl is uitsluitend voorbehouden aan de benoemde doelgroep. Overige aanvragen zijn ter beoordeling van het IFV in samenspraak met Reddingsbrigade Nederland.