Definitie 

Politiehuisstijl wordt als volgt gedefinieerd: het totaal aan aangebrachte onderdelen dat in het montagevoorschrift Huisstijl OOV-diensten wordt benoemd, inclusief de branchespecifieke toevoeging aan het montagevoorschrift, op de in deze voorschriften voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd, op een transportmiddel dat van de politiehuisstijl moet worden voorzien.

Primaire en secundaire striping

Bij politiehuisstijl wordt een onderscheid gemaakt in primaire en secundaire striping. De primaire striping mag uitsluitend worden toegepast op operationele voertuigen van de Nationale Politie of de Politieacademie. De primaire striping mag uitsluitend worden aangebracht op voertuigen welke optische en geluidssignalen hebben en mogen gebruiken.

De secundaire striping wordt toegepast op voertuigen voor ondersteunende taken, eventueel in combinatie met een beperkt voorkomende operationele functie. Secundaire striping mag zowel met als zonder de voorzieningen voor optische en geluidssignalen worden toegepast.

Zowel het montagevoorschrift als de officiële stripingtekeningen kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier op deze site.

Geautoriseerde gebruikers

Geautoriseerde gebruikers zijn het Korps Nationale Politie en de Politieacademie. Het gebruik van de politiehuisstijl is uitsluitend voorbehouden aan de benoemde doelgroep. Overige aanvragen zijn ter beoordeling van het IFV in samenspraak met de Politie.