08-08-2017 OOV-striping

2017-08-08_ zwart wit.jpg 

In het afgelopen kwartaal zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met de geautoriseerde gebruikers van de OOV-striping. In deze overleggen is de huidige stand van zaken en wensen voor de toekomst met elkaar besproken. Er zijn diverse voorstellen gedaan om binnen een aantal huisstijlen veranderingen door te voeren. Daarbij is wel de wens van alle partijen uitgesproken om de gelijkheid van de diverse huisstijlen prioriteit te geven. Op dit moment worden voorstellen nader bekeken en de haalbaarheid onderzocht. Wij houden u via deze nieuws pagina graag op de hoogte.

24-07-2017 Brandweer

Op 16 juni 2017 heeft het RBC, op voordracht van MSO en het IFV, ingestemd​ met het voorstel om communicatie-uitingen op brandweervoertuigen onder gestelde randvoorwaarden toe te staan met inachtneming van de opmerkingen dat het voorstel wordt gezien als een richtlijn. In het Montagevoorschrift Brandweer is het volgende artikel opgenomen

1.3.11 aanvullende uitingen
 
Voor eigen reclame/campagne doeleinden (brandweer of veiligheidsregio) worden aanvullende uitingen op brandweervoertuigen toegestaan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan:
 
Aanvullende uitingen op brandweervoertuigen uitgerust met OOV-striping worden geplaatst op de achterste rolluiken van de zijkanten van vrachtwagens (achter of op de achterste as). Aanvullende uitingen op personenauto's of –bussen worden geplaatst op de achterzijde/achterruit.
De afmetingen en de plaats van deze vlakken zijn afhankelijk van de mogelijkheden van het voertuig en zijn maximaal 100x60 cm of in geval van personen- auto's of –bussen de maximale afmeting van de achterruit(en).
 
Voor het overige zijn de volgende voorwaarden van kracht:
•Maximaal 1 uiting per zijkant voor vrachtwagens, maximaal 1 uiting op personenauto of –bussen uitsluitend op de achterzijde.
•De uiting mag de herkenbaarheid van het voertuig niet aantasten.
•De uiting op de achterruit mag geen gevaar voor de verkeersveiligheid op leveren.
•De uiting mag geen OOV-striping bevatten.
•De uiting mag niet retroreflecterend​ of luminiserend zijn uitgevoerd.
•De uiting is geaccordeerd door de afdeling communicatie van de betreffende regio.
•Het e.e.a. is in de brandweerhuisstijl uitgevoerd en wordt voor plaatsing getoetst door de beheerder van de huisstijl (IFV)
•De uitingen mogen geen reclame bevatten voor commerciële bedrijven.
•De uitingen mogen niet als schokkend of beledigend kunnen worden ervaren.
 
Het is niet toegestaan om campagne-uitingen op een ander plek op het voertuig te plaatsen.

Wij hopen dat hiermee is voldaan aan de wens om brandweeruitingen op het voertuig te kunnen voeren.

04-07-2017

MSP_4781.jpg 

​Foto Nederlandse Transplantatie Stichting


​Vanaf 30 juni j.l. is het eerste voertuig van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) de weg op gegaan in een nieuwe, eigen huisstijl. De NTS heeft diverse voertuigen die ingezet worden voor (spoed)transport van orgaandonatie en transplantatie waaronder busjes en stationwagons. De huisstijl is ontwikkeld in samenwerking met het IFV.lees meer

15-06-2017

Het IFV heeft, n.a.v.​ Kamervragen, overleg gehad met de huisartsenposten over een overgang naar secundaire OOV-striping. Voor nieuwe voertuigen van Huisartsenposten i​s voor nieuwe voertuigen de secundaire OOV-striping de voorgeschreven uitstraling. Oudere voertuigen die al voor 1 januari 2017 in gebruik waren bij Huisartsenposten mogen nog 5 jaar in de OOV-striping blijven rijden.