Politie

De reorganisatie van de Nederlandse Politie, in 1992, was voor de Staat der Nederlanden reden om aan Studio Dumbar opdracht te geven tot het ontwerpen van een nieuw logo voor de Nederlandse Politie. De nieuwe identiteit kwam tot uitdrukking in het nieuwe politielogo zoals dat op 6 januari 1993 te Delfzijl werd gepresenteerd en daarbij aansluitend een complete politiehuisstijl.

Het huisstijlhandboek politie van 1993 gaf richting voor het gebruik van logo en striping op alle uitingen binnen het politieveld. De striping van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen (helicopters) is een onderdeel van de politiehuisstijl. Het papieren handboek van 1993 werd in 2006 – v.w.b. het onderdeel huisstijl op voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen – vervangen door de digitale versie, in de vorm van de website politiestriping.nl. 

Brandweer en ambulance

In 1998 werden toepassingen van het stripingconcept voor de brandweervoertuigen en voor voertuigen voor spoedeisende medische hulpverlening gedefinieerd. Deze werden naderhand in websites gepubliceerd (brandweerstriping.nl en ambulancestriping.nl).

Reddingsbrigade, Defensie en Raad van Directeuren Veiligheidsregio

In 2007 werd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toestemming verleend aan Reddingsbrigade Nederland om een variant op de striping te gebruiken in hun huisstijl voor voer- en vaartuigen van een aantal aangewezen brigades. In 2008 werd aan het Ministerie van Defensie toestemming verleend om een variant op de striping te gebruiken voor de CBRN- eenheden en de EODD. In 2015 werd de laatste variant toegevoegd. De Minister van Veiligheid en Justitie verleende toestemming aan de Raad van Directeuren Veiligheidsregio om de Huisstijl Veiligheidsregio’s toe te passen.

Sinds 2013 zijn alle websites samen gebracht tot de website striping.nl ter vervanging van de diverse handboeken zoals vermeld in de Staatscourant. ​​