​​​
Handhaving van de huisstijlen van diensten Openbare Orde en Veiligheid (OOV) blijft continu een punt van aandacht. Deze huisstijlen zijn auteurs- en merkenrechtelijk beschermd. De ontwerper van de OOV-striping, Studio Dumbar, heeft het auteursrecht overgedragen aan de Staat der Nederlanden. Ook de logo's van de diverse diensten zijn auteursrechtelijk beschermd. Gezamenlijk maken de beschermde onderdelen een beschermde huisstijl.

Inbreuk

​Bij oneigenlijk en/of verkeerd gebruik van de huisstijl(en) treedt het IFV handhavend op, in opdracht van de Staat. Het IFV voert een passief handhavingsbeleid. Dat wil zeggen dat er wordt gereageerd op meldingen vanuit de OOV-diensten en op formele meldingen van particulieren aan de rijksoverheid. Aan de hand van de verkregen informatie wordt beoordeeld of er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van de Staat dan wel van strijdigheid met de regelgeving. Vervolgens wordt bezien of, en zo ja hoe, opgetreden zal worden.

De OOV-diensten kunnen niet zelf civielrechtelijk optreden jegens inbreuken op het auteursrecht. Dit gebeurt door de Landsadvocaat namens de Staat. Sinds de invoering van de huisstijlen is een aantal inbreuken op de huisstijlen geconstateerd en met succes bestreden.

Geautoriseerde gebruikers​​

Alleen geautoriseerde gebruikers mogen gebruik maken van de huisstijlen. Derden mogen zonder toestemming daarvan geen gebruikmaken. Doen zij dit toch, dan is er sprake van een inbreuk op een merk- en/of auteursrecht van de Staat. Het verkopen van voertuigen of objecten met (onderdelen van) de huisstijl is strafbaar in het kader van heling.​ Regelmatig wordt oneigenlijk gebruik door derden vastgesteld. Het gaat daarbij onder andere om:

  • Voertuigen die door derden naar eigen inzicht van striping worden voorzien​​​.
  • Voertuigen die door OOV-diensten compleet met striping zijn afgevoerd naar derden.
  • Voertuigen die zijn ingeruild en daarna via de handel compleet met striping aan derden zijn verkocht.
  • Websites/webshops die (onderdelen van) een huisstijl gebruiken.
  • Producten die met (onderdelen van) een huisstijl te koop worden aangeboden.
  • Advertenties waarin (onderdelen van) een huisstijl worden gebruikt.
  • Avatars.
  • (Reclame)films waarin (onderdelen van) een huisstijl worden getoond of gebruikt.
  • Theaterproducties waarin (onderdelen van) een huisstijl worden getoond of gebruikt.

Contact

Voor onderwerpen betreffende handhaving en voorkoming van oneigenlijk gebruik kunt u contact opnemen met Mariette Mellema, telefoonnummer 079 330 46 14 of met Patrick Nijman, telefoonnummer 06 53 35 35 71. Beide zijn per e-mail bereikbaar via handhaving@ifv.nl. ​​​​