Definitie

Defensiehuisstijl ondersteunende diensten van Defensie en de Koninklijke Marechaussee (KMAR) wordt als volgt gedefinieerd: het totaal aan aangebrachte onderdelen dat in het montagevoorschrift Huisstijl OOV-diensten wordt benoemd, inclusief de branchespecifieke toevoeging aan het montagevoorschrift, op de in deze voorschriften voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd, op een transportmiddel dat van de defensiehuisstijl (ondersteunende diensten (grijze basiskleur) en KMAR (blauwe/wit basiskleur)) moet worden voorzien.

Primaire striping

Bij defensiehuisstijl wordt uitsluitend gebruik gemaakt van primaire striping. De primaire striping mag uitsluitend worden aangebracht op voertuigen welke optische en geluidssignalen hebben en mogen gebruiken.

Zowel het montagevoorschrift als de officiële stripingtekeningen kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier op deze site. Hiervoor dient een onderscheid te worden gemaakt in de te gebruiken variant.

Geautoriseerde gebruikers

Het gebruik van de KMARhuisstijl, blauw/witte voertuigen met blauw/oranje OOV-striping, is uitsluitend voorbehouden aan de Koninklijke Marechaussee van Defensie. Het gebruik van de defensiehuisstijl, grijs voertuig met wit/blauwe OOV-striping, is uitsluitend voorbehouden aan de EODD en CBRN eenheden van Defensie. Overige aanvragen zijn ter beoordeling van het IFV in samenspraak met Defensie en/of KMAR.