​​​
​​​​​​​​​Coördinatie en beheer​​​​​​

De coördinatie en het beheer van deze website wordt uitgevoerd door het IFV, Facilitair Dienstencentrum (www.ifv.nl). Productgroepbeheerder striping en huisstijlen is Patrick Nijman, telefoonnummer 06 53 35 35 71, of vul het contactformulier in.

​Algemene voorwaarden​​

De algemene voorwaarden van het IFV zijn van toepassing.​

Disclaimer​

Het Instituut Fysieke Veiligheid, hierna te noemen IFV, verleent u hierbij toegang tot www.striping.nl (de website) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. ​Het IFV behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid​

Het IFV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het IFV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout of onvolledigheid die in deze website zou kunnen voorkomen.​

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De gebruikte voorschriften kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het IFV. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het IFV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten​

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en haar onderdelen liggen bij het IFV. Het IFV beheert en handhaaft ook de intellectuele eigendommen, die voorkomen op de website, voorschriften en tekeningen, van de Nederlandse Staat. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het IFV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

​Overig​

​Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich te vergewissen dat hij/zij de juiste versie van de voorschriften in het bezit heeft.
 
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.    

Stel hier uw vraag

Wat is uw naam?

Wat is uw e-mailadres?

Beste {{data.naam}},
Wij hebben de volgende gegevens van u ontvangen:
Naam: {{data.naam}}
E-mail: {{data.emailAdres}}
Vraag:
{{data.vraag}}

​​

     

     

​ ​​