Politiehuisstijl

Politiehuisstijl wordt als volgt gedefinieerd:

Het totaal aan aangebrachte onderdelen dat in de Montagvoorschriften Politiehuisstijl wordt benoemd, op de in deze voorschriften voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd, op een transportmiddel dat van politiehuisstijl is voorzien / moet worden voorzien.

Bij politiestriping wordt onderscheid gemaakt tussen primaire striping en secundaire striping. De primaire striping mag uitsluitend in combinatie met voorzieningen voor optische en geluidssignalen worden toegepast.

De secundaire striping wordt toegepast op voertuigen die voor ondersteunende taken worden ingezet. Secundaire striping mag zowel met als zonder de voorzieningen voor optische- en geluidssignalen worden toegepast.

Huisstijltekeningen en het Montagevooschrift Politiestriping kunnen door middel van formulieren op deze website worden aangevraagd.