Brandweerhuisstijl

Brandweerhuisstijl wordt als volgt gedefinieerd:

Het totaal aan aangebrachte onderdelen dat in de Montagevoorschriften Brandweerhuisstijl wordt benoemd, op de in deze voorschriften  voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd, op een transportmiddel dat van brandweerhuisstijl is voorzien / moet worden voorzien.

Bij brandweerstriping wordt onderscheid gemaakt tussen primaire striping en secundaire striping. De primaire striping wordt toegepast op operationele voertuigen.
Primaire striping mag uitsluitend in combinatie met voorzieningen voor optische- en geluidssignalering worden toegepast.

De secundaire striping wordt toegepast op voertuigen die voor ondersteunende taken worden ingezet. Secundaire striping mag zowel met als zonder de voorzieningen voor optische- en geluidssignalering worden toegepast.

Huisstijltekeningen en het Montagevoorschrift Brandweerhuisstijl kunnen door middel van formulieren op deze website worden aangevraagd.

>