Ambulancestriping

Ambulancestriping wordt als volgt gedefinieerd:

Het totaal aan aangebrachte onderdelen dat in de Montagvoorschriften Ambulancestriping wordt benoemd, op de in deze voorschriften voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd, op een transportmiddel dat van ambulancestriping is voorzien / moet worden voorzien.

Bij ambulancestriping wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire striping en secundaire striping. De primaire striping wordt toegepast op operationele voertuigen.
Primaire striping mag uitsluitend in combinatie met de voorzieningen voor optische- en geluidssignalering worden toegepast.

De secundaire striping wordt toegepast op voertuigen die voor ondersteunende taken worden ingezet. Secundaire striping mag zowel met als zonder de voorzieningen voor optische- en geluidssignalering worden toegepast.

Stripingtekeningen en Montagevoorschriften Ambulancestriping kunnen door middel van formulieren op deze website worden aangevraagd.