Home

Deze website biedt geautoriseerde gebruikers de mogelijkheid om alle informatie te verkrijgen die nodig is om transportmiddelen die bij onderververmelde hulpverleningsdiensten in gebruik zijn, in de juiste uitvoering en op de juiste manier van striping te kunnen voorzien.

  • Politie (politiestriping; basiskleur wit met blauwe en fluor-oranje banen)
  • Brandweer (brandweerstriping; basiskleur rood met blauwe en witte banen)
  • Diensten voor spoedeisende medische hulpverlening (ambulancestriping; basiskleur geel met blauwe en rode banen)
  • Reddingsbrigade Nederland (reddingsbrigadestriping;basiskleur oranje met blauwe en witte banen)
  • EODD- en CBRN-eenheden van het Ministerie van Defensie (defensiestriping; basiskleur grijs met blauwe en witte banen)

De striping is merken- en auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is door de Staat voorbehouden. De Staat der Nederlanden is eigenaar van het auteursrecht, en derden mogen dan ook geen gebruik maken van de striping zonder goedkeuring van de minister van Veiligheid en Justitie. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) houdt in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie toezicht op de uitvoering van de striping en treedt handhavend op bij verkeerd en/of oneigenlijk gebruik.